top of page
Logo Cuminànza Culturala Val Schons

actual

Hand mit kleiner Gitarre

musica

ACTUAL

​Qua cataz vus tut las infurmaziùns tier projects actuals da la Cuminànza Culturala Val Schons. Nus salegragn da la vossa vista.

 • Conzert digls 20 da matg 2024

  Cun Cantar cun incantanti organisescha la Cuminànza egn cor da project, ca tgànta igls 20 da matg 2024 anzemel cugl Vokalensemble incantani an la baselgia refurmada d’Andeer.

 • Nus vagn anzatge particular par vus ad igls voss giasts!

  Beverin Interviews an egn cuntegn. Grandeztga digl monitur: 55 Zoll. Cun porta televisiùn & soundbar. Custs par eanda: CHF 300 (incl. indrez). Telefon: 081 252 34 41 | Telefonet: 079 461 28 04 

  Conto da pajamaint Cuminànza: CH84 0077 4000 1928 9450 3

 • Exposiziùn viandànta 500 ons Stadi liber Grischùn

  Digls 10-08-2024 ​antocen igls 20-08-2024 ad Andeer. Referats ad aranschamaints